SCHERMTIJD

Veel jongeren zitten dag in dag uit aan een scherm gekluisterd. Het is hun venster op de wereld.


De leerlingen brengen hun eigen 'schermtijd' in kaart. Ze denken na over mediagebruik, sociale rollen, groepsdruk en -dynamiek, maar ze hebben ook aandacht voor het spanningsveld tussen economie en ecologie.

ES6641_Radar_cover_schermtijd.jpg